Regulament

Studio Pilates

Regulament de organizare și funcționare

 1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare al Studioului de Pilates Mihaela Munteanu.
 2. Pentru a putea lua parte la orele de antrenament, participanții trebuie în prealabil să facă o programare ( numărul de telefon este afișat pe site-ul www.pilates-brasov.ro ) și să urmeze prima oră de cunoștințe teoretice.
 3. Pentru a putea participa la ședințele Studioului de Pilates, cursanții vor trebui să achite un tarif conform „Listei de prețuri” afișate în interiorul Studioului.
 4. În cazul în care cursantul nu va putea să participe la ora programată, acesta trebuie să anunțe cu minim 24 de ore acest lucru, altfel ora se va considera efectuată de către acesta.
 5. Abonamentele încheiate au valabilitate o lună calendaristică.
 6. În cazul în care pe parcursul valabilității abonamentului cursurile Studioului de Pilates se suspendă pentru o anumită perioadă ( de exemplu pentru participare la convenții internaționale de specialitate), valabilitatea abonamentului va fi prelungită cu numărul de zile în care cursurile Studioului de Pilates au fost suspendate.
 7. Datorită faptului că locurile sunt limitate, prioritate la programare au practicanții care au abonamente.
 8. Înainte de începerea primei ședințe, cursanții trebuie să completeze chestionarul pus la dispoziție de către personalul Studioului.
 9. Din respect pentru ceilalți participanți, prezentarea la adresa Studioului de Pilates se va face cu maxim 10 minute înainte de ora stabilită de comun acord, pentru începerea cursului.
 10. Echipamentul necesar: prosop, îmbrăcăminte lejeră și șosete.
 11. Pe parcursul desfășurării orelor, participanții trebuie să înștiințeze instructorul pentru orice disconfort apărut în timpul efectuării exercițiilor, să respecte instrucțiunile instructorului și nu în ultimul rând să aibă un comportament adecvat.

Mihaela Munteanu